· 

Luiza Łuszcz Kujawiak

Luiza Łuszcz Kujawiak -  Z urodzenia i wyboru: łodzianka.
Z wykształcenia: filolożka i pedagożka teatru.
Z zawodu: nauczycielka i edukatorka muzealna.
Z zamiłowania: aktorka i animatorka kultury.
Nie może obejść się bez: joga, kawa i książki.
Ukończyła magisterskie studia filologiczne, a podyplomowo Wiedzę o Kulturze i Pedagogikę teatru. Była uczestnikiem Akademii Teatru Alternatywnego – dwuletniego projektu adresowanego do liderów teatrów niezależnych, wzmacniającego ich kompetencje organizacyjne i kulturotwórcze. Na co dzień pracuje w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi i Muzeum Sztuki w Łodzi. Wraz z grupą przyjaciół założyła stowarzyszenie Portiernia Sztuki. Wspólnie przygotowują spektakle teatralne i realizują projekty z zakresu animacji kulturowej. W ramach łódzkiego programu BMK – Koalicje Kultury – zrealizowała projekty Ziemia Obiecana i PasekBook.
 

Write a comment

Comments: 0