· 

Zbigniew Łukaszewski

Zbigniew Łukaszewski - animator społeczny, superwizor społeczności lokalnych, specjalista ds. procesów rewitalizacyjnych. Związany z Centrum Aktywności Lokalnej w Warszawie. Ukończył m.in. Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych (jest aktywnym trenerem) oraz
Studia Podyplomowe: Animacja Współpracy Środowiskowej (2004-2005), Superwizja w Animacji i Współpracy Środowiskowej (2009-2010) na Uniwersytecie Gdańskim oraz
Kierowanie procesami edukacyjnymi w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej Im. Janusza Korczaka w Warszawie (2016). Jako trener, animator prowadził m.in. szkolenia w środowiskach wiejskich i małych miasteczek województw: Zachodniopomorskiego, Kujawsko – Pomorskiego,
Warmińsko- Mazurskiego i Lubuskiego w wymiarze przekraczającym 1000 godzin. Dyrektor OPS w Goleniowie, posiada wieloletnie (21 lat) doświadczenie w zarządzaniu
jednostkami publicznymi (był przez 17 lat dyrektorem Goleniowskiego Domu Kultury) oraz dziesięcioletnie
doświadczenie akademickie i stopień naukowy: doktora nauk rolniczych. Specjalista i praktyk w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych m.in.: Phare, POKL, Interreg, PROW,
PNWM, MKiDN. Przez ostatnie 14 lat (do czerwca 2019r.) był prezesem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego.

Write a comment

Comments: 0