· 

Warsztat: Uwolnij ciało i głos - warsztaty dramowo-arterapeutyczne dla pedagogów i animatorów kultury

Czas: 21.10.2019

Miejsce: Koszalin, ul. Grodzka 3, Teatr Propozycji „Dialog: im. Henryki Rodkiewicz

Warsztaty głosowo-teatralne dla pedagogów i animatorów kultury

Opis: Warsztat dedykowany jest dla pedagogów, studentów pedagogiki, animatorów kultury. W jego trakcie nastąpi intensywna holistyczna stymulacja uczestników warsztatów. Nastąpi ona w wielu sferach pobudzających kreatywność, takich jak: emisja głosu, ruch sceniczny, taniec współczesny, taniec spontaniczny, nauka uważności oraz technik dramowych. Pracować będziemy na dramie jako metodzie nauczania i uwalniania emocji. Poprzez pracę z ciałem oraz wykorzystanie technik stworzonych między innymi przez Aleksandra Lowena, docierać będziemy do własnych potrzeb, ograniczeń, a przez to także do barier ograniczających akt twórczy oraz kontakt z drugim człowiekiem.

 

 

Prowadzący Alex Shades, Marta Miszczor - Jobda

Write a comment

Comments: 0