· 

Historia miejscem pisana

Tytuł: Historia miejscem pisana

Miejsce: Świerczyna

Realizatorzy: Mariola Buczkowska-Słomka, Maciej Słomka

Instytucje współpracujące: Zespół Szkół w Świerczynie, Stowarzyszenie „Nasza Świerczyna”

Cel:

Poznanie historii regionu i miejscowości, ludzi ich życiowych wyborów i przeżyć. Odnalezienie odpowiedzi na pytania: Skąd jestem? Skąd pochodzi moja rodzina? Co nas interesuje? Przekonanie uczestników, że warto przejąć inicjatywę, dać im poczucie sprawstwa, wiary we własne możliwości i rozwijania kreatywności. Nauka pracy w zespole. Uświadomienie, że role pełnione w grupie przygotowują do funkcjonowania w rzeczywistości.

Działanie: 

W dobie cyfryzacji zwykłe zajęcia nie są tym, co pragną robić dzieci a tym bardziej młodzież. Jednak, nie narzucając planu, wyzwalaliśmy kreatywność i potencjał podopiecznych, a to pozwoliło na działanie z rozmachem i uruchomiło naturalną ciekawość. W działaniach pomocni byli specjaliści, którzy przeprowadzili zajęcia aktorsko-wokalne-taneczne, pozwalające rozwinąć zdolności oraz nabyć nowe umiejętności. Warsztatami objęto dzieci, młodzież oraz dorosłych. Poszukiwaliśmy kultury dawnego czasu, piosenek naszych rodziców dziadków, łączyliśmy to w całość. Szukaliśmy odpowiedzi, a w nich możliwości rozwoju i sposobu wypowiedzi bez skrępowania. 

Efekty:

 

Poznanie historii, kultury szkoły i miejscowości, ciekawych ludzi. Nabycie nowych umiejętności artystycznych i społecznych poprzez udział w zajęciach warsztatowych. Uśmiechnięte buzie, nowi przyjaciele, zaczątek zainteresowań tych jeszcze nieznanych ale możliwych do spełnienia.

Write a comment

Comments: 0