· 

Obudź się ze snu

Tytuł: Obudź się ze snu

Miejsce: Koszalin, Darłowo

Realizatorzy: Alicja Balcerzak, Marta Miszczor – Jobda

Instytucja współpracujące: Teatr Propozycji "Dialog"

Cel:

Podjęte działania miały wspomóc rozwój dzieci i młodzieży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozbudzenie kreatywności i podmiotowego traktowania siebie i drugiego człowieka. Poprzez teatr dramowy, taniec, śpiew, ruch autentyczny uczestnicy mieli  zrozumieć swoje i cudze emocji w sytuacjach konfliktowych czy stresowych. Kolejnym ważnym celem było uruchomienie procesu wzrostu empatii i wrażliwości na ważne społecznie problemy: uzależnienie od narkotyków, niechciana nastoletnia ciąża, wykluczenie społeczne, postrzeganie homoseksualizmu, depresja, stygmatyzacja ludzi ze względu na choroby psychiczne i strach, który jest z tym związany.

Działanie:

Pomiędzy spotkaniem organizacyjnym a finałem inicjatywy, spektaklem „Obudź się ze snu” wystawionym w Teatrze Dialog, zainicjowany został proces nauki podmiotowego traktowania drugiego człowieka. Zwracaliśmy uwagę na dialog, który został nawiązany w procesie twórczym. Uczestnicy projektu mieli namacalny wpływ na proces. Każdy z nich realnie wpłynął na dobór form i metod stymulacji warsztatowej, scenografię, projekty kostiumów, przygotowanie scenariusza oraz dobór ról spektaklu końcowego. 

W projekcie uczestniczyło ponad 20 osób. Niektórzy pojawili się na kilku próbach, chcąc pokonać strach przed wystąpieniami publicznymi, inni dotrwali do finału i stali się członkami Teatru Katharsis. Ciekawym etapem projektu był czterotygodniowy okres warsztatowy, w trakcie którego nastąpiła intensywna holistyczna stymulacja uczestników projektu. Organizatorzy projektu i trenerzy stymulowali młodzież poprzez emisję głosu, ruch sceniczny, taniec, taniec spontaniczny, naukę uważności, warsztaty aktorskie, warsztaty dramowe, zajęcia kreatywne.  

Efekty:

 

Spektakl „Obudź się ze snu”, który w całości przygotowali uczestnicy warsztatów. Młodzież i dzieci biorące udział w projekcie nauczyły się, że poprzez teatr można rozmawiać o ważnych problemach społecznych. Inicjatywa zintegrowała osoby z różnych miast jak i różnych środowisk, co zaowocowało przyjaźniami. 

Write a comment

Comments: 0