· 

Bardzo Młoda Kultura - drugi rok

Drugi rok drugiej edycji programu Bardzo Młoda Kultura już w toku. Od ponad trzech tygodni w całym województwie odbywają się spotkania informacyjne. Zapraszamy nowe osoby do wspólnych działań na rzecz rozwoju edukacji kulturowej w zachodniopomorskim.
Szykujemy również konkurs na dofinansowanie inicjatywy prowadzonej z dziećmi i/lub młodzieżą.
Konkurs regrantingowy na inicjatywę do 5000 złotych zostanie ogłoszony w marcu. (Regulamin pojawi się 9 marca na stronie ekdus.pl)
Żeby wziąć udział w konkursie, będzie trzeba uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym regrantingu (sporządzanie wniosku, tutoring, finansowanie, rozliczanie inicjatywy, sporządzanie raportów, dokumentowanie inicjatywy, ewaluacja).
Planujemy 3 takie szkolenia:
14.03 - CZAPLINEK
21.03 - SZCZECIN
28.03 - CZAPLINEK 
Ostateczny termin składania wniosków - 10.4.2020
Ogłoszenie wyników 17.04.2020
Podpisanie umów z partnerami 29.04.2020 w CZAPLINKU, w siedzibie operatora.
Czas realizacji inicjatywy - 1 maja do 16 października 2020
23.10.2020 - ostateczny termin złożenia raportów i dokumentacji inicjatywy
5 listopada 2020 - konferencja podsumowująca 2020 rok.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i w szkoleniach

Write a comment

Comments: 0