Program

Piątek, 6 września
16.00-17.15 Spektakl „Brudło  Wąchabna” w Teatrze Kana
17.30-18.30 Spotkanie po spektaklu

Sobota, 7 września
10.00-13.00 Recykling pamięci - warsztat z wykorzystywaniem materiałów dźwiękowych w opowieści / Weronika Fibich
10.00-13.00 Warsztat z pracy na dźwięku/ Bartek Orłowski

 

14.00-17.00 zamiana grup

18.00 Potańcówka / Piotr Piszczatowski

Niedziela, 8 września
10.00-14.00 Dźwięk, ruch, opowieść / Jacek Hałas

Zgłoszenia i szczegóły u Józefa Szkandery - tel. 530 788 078 i mailem: programekdu<at>gmail.com

 

 

CZYTAĆ MIĘDZY DŹWIĘKAMI
W obecnych czasach, kiedy dociera do nas - w jednej sekundzie – nieskończenie wiele informacji, pojedyncze słowa znaczą więcej niż kiedykolwiek. John Cage mówi, że: “Nie istnieje pusta przestrzeń ani pusty czas. Zawsze jest coś, co można zobaczyć, coś, co można usłyszeć”. Dla posiadających wyostrzony słuch cisza rzeczywiście jest wiadomością. I z tych wyodrębnionych pojedynczych słów, zdań znalezionych na skrawku dokumentu, wysłuchanych dźwięków, szumów i szmerów będziemy powoływać opowieści.

Brudło z Wąchabna – śledztwo teatralne
Warszawę i Wąchabno dzieli ponad 400 kilometrów, dzieje od 1934 roku, droga głosów, odgłosów i dokumentów. Jednocześnie jest jeden instrument. Jest też potomkini. Są też luki w układanej przez nią historii. Pustka, którą ledwo można dostrzec pomiędzy setkami pożółkłych kartek, nagraniami, które wiecznie czekają na swoich słuchaczy, piaszczystą drogą Wąchabna, zakrzywionymi rogami kozła, pograniczem, Wielkopolską i jej muzyką. Jak odnaleźć tu głos, którego nikt zawczasu nie zapamiętał? Jego odtworzenie podczas spektaklu to próba odnalezienia własnej tożsamości.
Performerka, pieśniarka, zbieranie, opracowanie materiałów: Alicja Brudło
Opieka tutorska i reżyserska: Weronika Fibich
Spektakl zrealizowany w ramach Akademii Teatru Alternatywnego, organizowanej przez Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Teatr Kana i Teatr Brama w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.
W spektaklu wykorzystano nagrania archiwalne oraz dokumenty Jadwigi i Mariana Sobieskich pochodzące ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk.

Recykling pamięci – warsztaty
Będziemy zastanawiali się nad znaczeniem nośników pamięci.
Gdzie przebiega granica między zapisem kliszy a umysłu ludzkiego? Czy to, co wspominamy, jest własnym śladem pamięci, czy wrażeniem przywołanym ze zdjęć, filmów i opowieści? Jakie konsekwencje wywołuje ponowne wykorzystanie raz zmagazynowanych informacji? I jak one się przeobrażają ze względu na czas i przestrzeń?
Punktem wyjścia w pracy warsztatowej będzie pojęcie recyklingu (rozumiane jako wtórne wykorzystanie materiałów, odzyskiwanie).
Materią podlegającą wtórnej obróbce będzie w tym przypadku pamięć, zapisana w przedmiotach, starych fotografiach, filmach, muzyce, dźwięku, fakturze ścian i podłóg, a przede wszystkim w ludziach. Zjawisko pamiętania i schemat recyklingu opierają się na analogicznych procesach: przechowywania, sortowania, przetwarzania, powtórnego wykorzystania.
Prowadzenie: Weronika Fibich

Download
Zgłoszenie.docx
Microsoft Word Document 694.9 KB