Decyzje komisji konkursowej

Komisja w składzie: Marek Sztark - Przewodniczący, Maja Olędzka, Kamila Kamińska oceniła zgłoszone wnioski i wnioskuje o przyznanie środków na realizację projektów wg. poniższego wykazu.

Na podstawie regulaminu oraz  informacji od organizatorów stwierdzono również, że inicjatywa "Malarstwo ścienne, jako przestrzeń do kreatywnych działań z młodzieżą" nie może być dofinansowana, ponieważ zgłaszający nie reprezentują obu sektorów: oświaty i kultury.