Skład komisji:

Paweł Kamiński

 

Menedżer i animator kultury. Od wielu lat zarządza lokalnymi ośrodkami kultury. Dyrektor Ośrodka Postaw Twórczych we Wrocławiu. Studiował m. in. socjologię i zarządzanie. Obecnie jest doktorantem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze. Jest również absolwentem Szkoły Trenerskiej Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych oraz Szkoły Tutoringu Fundacji Szkoła Liderów.

 

Uczestniczy w różnorodnych projektach w obszarze kultury, w tym m. in. jako animator/ekspert udzielający wsparcia beneficjentom programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne Narodowego Centrum Kultury.

 

Jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury. Redaguje serwis internetowy MenedżerKultury.pl. Jest autorem książki „Samorządowa instytucja kultury. Instrukcja obsługi”.

 

 

 

Ewa Kokot

 

Z wykształcenia historyk sztuki, pedagog. Od 1989 realizuje roku autorskie projekty polegające na kontaktowaniu dziecka ze sztuką – długofalowy program DZIECKO-SZTUKA-KONTAKT. Zajmuje się prowadzeniem warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, a także osób zagrożonych marginalizacją. Aranżuje wystawy sztuki najnowszej oraz organizuje masowe akcje i plenery. Pomysłodawczyni międzynarodowych konferencji poświęconych wychowaniu przez sztukę. Prowadzi działalność wykładową, publikuje. Współpracuje w zakresie edukacji twórczej z instytucjami kultury w Polsce i w Europie. Była kuratorem projektu Future Artist i Galerii Ściana Sztuki Dziecka w Katowicach. Kierowała Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej - interdyscyplinarną platformą dla wszystkich dziedzin sztuki. Członkini zarządu Polskiego Komitetu Wychowania Przez Sztukę InSEA oraz Stowarzyszenia Historyków Sztuki. W sferze jej zainteresowań znajduje się obszar wspólny dla pedagogiki, psychologii i sztuki wizualnej.

 

Autorka książek twórczych dla dzieci: pierwszej w Polsce muzealnej kolorowanki Portret damy (2005), a także książek: Fortepian czyli gra faktury (2007), Księgi Pracy Twórczej (2010), Nasza Przestrzeń (2012), Ścieżka zmysłowa (2013) oraz filmów o sztuce Świat-Oswajanie (2011), Future Artist (2011), Nasza Przestrzeń (2012), Ścieżka zmysłowa (2013).

 

 

 

Marek Sztark

 

Niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007 i 2018). W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Jest Prezesem Zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO oraz członkiem zarządu Forum Kraków. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. Jest twórcą marki regionalnej "miody drahimskie" i autorem koncepcji modelu animacji lokalnej "Nowa Kultura". Był zaangażowany w organizację kolejnych edycji NieKongresu Animatorów Kultury 2014 i 2016 jako dyrektor programowy. W latach 2014-2017 koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska. Kieruje Przeglądem Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie.