Do udziału w Konkursie uprawnieni są uczestnicy warsztatów organizowanych w ramach programu EKDUS - Edukacja Kulturowa Dla Umiejętności Społecznych w latach 2016 -2018 oraz uczestnicy warsztatów realizowanych w ramach programu Bardzo Młoda Kultura -woj. zachodniopomorskie w roku 2019.

 

 

 

Chętnych do udziału w konkursie prosimy o:

 

  • zapoznanie się z regulaminem konkursu inicjatyw „Bardzo Młoda Kultura – woj. zachodniopomorskie"
  • przygotowanie inicjatywy
  • wypełnienie formularza wniosku, preliminarza kosztów (budżetu)
  • znalezienie partnera organizacyjnego-administracyjnego do realizacji inicjatywy i przygotowanie umowy o współpracy
  • przesłanie wniosku pocztą elektroniczną w terminie do 28 sierpnia 2019 r., godz. 00:00 oraz listownie w terminie do 29 sierpnia 2019 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 

Zapraszamy do konsultowania pomysłów i wniosków z koordynatorem Józefem Szkanderą: programekdus@gmail.com, tel. 530 788 078

 

 

 

Do pobrania: