Osoby zajmujące się edukacją kulturową, prowadzące działania kulturalne, nauczycieli wszystkich poziomów kształcenia, pracowników instytucji kultury, pracowników organizacji pozarządowych, firm prywatnych i innych animatorów kultury i edukatorów działających w sferze kultury i edukacji na terenie województwa zachodniopomorskiego zapraszamy do udziału w warsztacie.

Tematyka warsztatu opracowana została na bazie dwóch lat doświadczeń w realizacji programu EKDUS .

Celem jest przygotowanie uczestników do opracowania i realizacji inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej kierowanych do dzieci i młodzieży, dofinansowanych w ramach programu EKDUS.

 

Uczestnicy poznają regulamin konkursu grantowego, zasady realizacji i rozliczania inicjatyw.

Poznają narzędzia i metody diagnozowania potrzeb środowiska lokalnego, sposoby komunikacji w społeczności lokalnej. Dowiedzą się jak efektownie współpracować z mediami.

Omówią takie zagadnienia edukacji kulturowej jak: edukacja regionalna - tożsamości i miejsca;

kształtowanie umiejętności „bycia razem” - aktywizacja i animacja; działania obywatelskie i wspólnotowe - przekraczanie różnic społecznych.

Przećwiczą jak dobrze opisać inicjatywę we wniosku konkursowym.

 

Praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy:

Jak przygotowywać się do działań z zakresu edukacji kulturowej?

Jak rozpoznać potrzeby społeczności lokalnej?

Jak dobierać i stosować adekwatne do zamierzeń techniki, narzędzia i metody?

Jak informować o prowadzonych działaniach (słowo, fotografia, film, media społecznościowe)?

Jak przygotować wniosek na konkurs grantowy w programie EKDUS?

 

Będzie to czas intensywny, pełen inspiracji i pozytywnej energii.

Prowadzący: Marek Sztark

Czas i miejsce: 3 lutego, 10:00 - 16:00. Szczeciński  INKUbator Kultury

 

Więcej informacji i zapisy: Józef Szkandera 530 788 078, e-mail; programekdus[at]gmail.com

 

Download
Konkurs 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 813.1 KB

Po warsztacie Ośrodek Teatralny Kana zaprasza na spektakl
"Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu"
na podstawie "Czarnobylskiej modlitwy. Kroniki przyszłości" Swietłany Aleksijewicz

adaptacja i reżyseria: Krzysztof Popiołek
scenografia: Anna Wołoszczuk
kostiumy: Piotr Popiołek
obsada: Bibianna Chimiak, Karolina Sabat, Dariusz Mikuła, Piotr Starzyński
realizacja: Teatr Kana
premiera: czerwiec 2017
czas trwania: 80 minut