W terminie wpłynęło osiem prawidłowo wypełnionych wniosków o dofinansowanie.