Spotkanie poprowadzi Józef Szkandera - koordynator merytoryczny.
Uczestnicy zapoznają się z założeniami i celami programu, a w szczególności z regulaminem konkursu grantowego, zasadami realizacji i rozliczania inicjatyw. Omówione zostaną przygotowywane na konkurs grantowy inicjatywy.
Zapraszamy przedstawicieli sektorów oświaty i kultury.
Orientacyjny czas trwania - 3 godziny.