W środę, 28 marca w szczecińskim INKUbatorze Kultury spotkają się chętni do udziału
w programie EKDUS.
Początek o godzinie 16:00. Spotkanie poprowadzi Józef Szkandera - koordynator merytoryczny.
Uczestnicy zapoznają się z założeniami i celami EKDUSa, a w szczególności z regulaminem konkursu grantowego, zasadami realizacji i rozliczania inicjatyw.
Zapraszamy przedstawicieli sektorów oświaty i kultury.
Orientacyjny czas trwania - 2 godziny.