Śpiewam pełnym głosem. Warsztaty śpiewu naturalnego.

Darłowo, 14 czerwca 2018

Spotkanie dedykowane osobom chcącym wyjść poza schemat własnego sposobu oddychania i używania głosu.
W programie dawne techniki głosowe, właściwe społecznościom żyjącym w ścisłym kontakcie z przyrodą - śpiew otwartym głosem (tzw .głos biały), praca ze świadomością oddechu,  zabawy i ćwiczenia dla dobrej emisji głosu  oraz polskie, serbskie i ukraińskie pieśni tradycyjne związane z latem.
Zapraszam szczególnie nauczycieli, animatorów kultury oraz  liderów grup i społeczności.
Barbara Wilińska
Zapisy i informacje: Arkadiusz Sip - tel. 505 186 112