Zapraszamy do Złocieńca na warsztaty o przestrzeni i architekturze.

 

Prowadzenie: Radosław Barek. Poniedziałek i wtorek, 4 i 5 września w godzinach 15:00 - 18:00. Złocieniec, ul. 3 Pułku Piechoty 2.

Szczegółowe informacje i zapisy: 530 788 078 i programekdus[at]gmail.com.

 

Przestrzeń jest wokół nas. Czasami mamy wpływ na jej kształtowanie. Większy gdy dotyczy to kształtowania własnego otoczenia domu, ogródka, ale czy mniejszy gdy dotyczy to przestrzeni publicznej ulicy, placów, skwerów w mieście i na wsi?

 

Przestrzeń wokół nas, jaka jest? Jaką chcielibyśmy ją oglądać? Czy są jakieś zasady dotyczące jej kształtowania np. zasady kompozycji uniwersalne, czy związane z konkretnym miejscem? (Każde miejsce opowiada swoja historię- Karta Drahimska 2001r)

 

Warsztat będzie dotyczył próby spojrzenia na przestrzeń konkretnego miejsca. W pierwszym etapie w sposób emocjonalny, intuicyjnie wartościując jej walory podczas spaceru – wycieczki , ćwiczenie z spostrzegawczości i odczytywania znaczeń przestrzeni.

Kolejny etap będzie przedstawieniem kilku wybranych elementów kompozycji urbanistycznej, które wypracowane zostały dla pięknego kształtowania przestrzeni publicznych i widoków miejskich przez pokolenia.

Również zasygnalizowane będą relacje: przestrzeń a zachowania społeczne, (minimum formy, maksimum funkcji – efektu przestrzeni społecznej). Ćwiczenie jak opisać i zapisać przestrzeń - makieta i czytanie planów.

 

Czy mamy wpływ na kształtowane przestrzeni? Jeżeli tak to w jakim zakresie?

Czy porządkowanie i harmonizowanie zastanej przestrzeni to rola społeczności, biznesu, czy administracji? Czy skala miasta to skala ludzka, kameralna, czy monumentalna?

Jak realizować funkcje przestrzeni publicznej, parków w mieście? 

 

 To wiele pytań o nasze otoczenie, jego kształt i funkcjonalność współcześnie.

 

Radosław Barek