Komicja w składzie: Marek Sztark - Przewodniczący, Maja Olędzka, Kamila Kamińska
oceniła zgłoszone wnioski i wnioskuje o przyznanie środków na realizację projektów wg poniższego wykazu.

Na podstawie regulaminu naboru oraz  informacji od organizatorów naboru stwierdzono również, że:
1. wniosek LEPSZY ŚWIAT ZALEŻY ODE MNIE
2. Wniosek JESTEM, ZMIENIAM SIĘ, DOJRZEWAM
3. Wniosek „PUNKTY STYCZNE”-KOBIETY W KOMUNIKACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ
nie mogą być rozpatrywane ze względu na to, że zgłaszający nie uczestniczyli w warsztatach jednodniowych i trzydniowych.