Złocieniec, 21 lutego 2017

PT Uczestnicy EKDUSa i chętni do włączenie się, Moi Drodzy  

Jak dobrze wiecie, mamy już opracowany plan działania na cały rok 2017.  Ustaliliśmy terminy warsztatów, tak aby odpowiadały zarówno przedstawicielom sektora oświaty jak i kultury. Ustaliliśmy terminy przeprowadzenia konkursów i realizacji inicjatyw. Wszystko to można zobaczyć na stronie www.ekdus.pl.

Jest jednak wiadomość, z którą muszę się z Wami podzielić. Od dyrektora Narodowego Centrum Kultury, dr hab. Rafała Wiśniewskiego otrzymaliśmy pismo, w którym poinformował nas i 15 pozostałych operatorów wojewódzkich programu Bardzo Młoda Kultura, że „budżet programu na rok 2017 został zmniejszony z 4 do 2 mln złotych”. Pan dyrektor pisze też, że „Zdaję sobie sprawę z tego, że zmiana jest drastyczna i że mają Państwo już zaplanowane działania na cały rok”. Wiadomość otrzymaliśmy mailem od dyrektora NCK 9 lutego br. Przez jakiś czas liczyliśmy na ponowną analizę decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego działał Sekretarz Stanu pan Jarosław Selin. Liczyłem osobiście na jej zmianę. Niestety to nie nastąpiło.

We wtorek, 14 lutego spotkaliśmy się w gronie operatorów wojewódzkich w Poznaniu, aby porozmawiać jak wpłynie ta decyzja na kształt realizowanych wojewódzkich wersji programu Bardzo Młoda Kultura. Dyskutowaliśmy też nad tym, jakich użyć argumentów by minister zmienił swoją decyzję. Była też z nami przedstawicielka Narodowego Centrum Kultury, która zaproponowała nowe sposoby podziału 2 mln złotych między operatorów wojewódzkich. W najbliższych planach mamy spotkanie z dyrektorem NCK. Liczę osobiście na przygotowanie umowy, która ustali warunki finansowe realizacji programu EKDUS w tej, tak bardzo okrojonej formie. 

W obecnej sytuacji nie możemy (Złocieniecki Ośrodek Kultury) podejmować żadnych zobowiązań finansowych. Musimy, zatem zrezygnować z organizacji warsztatów planowych na 4 i 5 marca. To powoduje, że termin zgłaszania inicjatyw na konkurs (20 marca) staje się nieaktualny. Podobnie termin głoszenia wyników konkursu przepada. I tak dalej. Wszystkie podane terminy EKDUSowych działań stają się nieaktualne.

Więcej (i gorzej), przy uszczupleniu środków na realizację programu EKDUS nie wydaje się możliwa realizacja wszystkich zaplanowanych działań. Podczas rozmowy podsumowującej warsztaty „Wartości w Czasach Niepokoju”, rozmawiałem z uczestnikami o opcji, w której zmniejszylibyśmy znacznie finansowanie inicjatyw. Przeformułowalibyśmy program warsztatów tak, aby wesprzeć Was w pozyskiwaniu środków na ich finansowanie z innych źródeł.  Wszyscy byli za. Wydawało się nam takie rozwiązanie lepsze niż rezygnacja w warsztatów i przeznaczenie środków w 100% na finansowanie inicjatyw. Również koncepcja przycięcia po równo (po 50%) środków na warsztaty i inicjatywy nie znalazła zwolenników. Z tą pierwszą opcją wystąpimy, zatem wobec Narodowego Centrum Kultury.

Będę Was informował o rozwoju sytuacji poprzez strony FB Zachodniopomorskiego Forum Kultury, EKDUS Zachodniopomorskie BMK, EKDUS - Edukacja Kulturowa dla Umiejętności Społecznych i naszą www.ekdus.pl.

Mam szczerą nadzieję, że nawet w tak drastycznie w okrojonej formie nasz projekt pozwoli nam wszystkim na wspólne działania na rzecz edukacji kulturowej w województwie zachodniopomorskim.

 

Z szacunkiem

Józef Szkandera

PS: Załączniki:

Download
• Pismo Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego podpisane przez Sekretarza Stanu p. Jarosława Selina;
1 zawiadomienie-Jarosław_Selin.pdf
Adobe Acrobat Document 22.7 KB
Download
• Informacja z 9 lutego br. od dr hab. Rafała Wiśniewskiego - dyrektora NCK
2 informacja NCK budżet_BMK_2017.pdf
Adobe Acrobat Document 243.4 KB
Download
• List operatorów BMK;
3 Operatorzy do NCK.pdf
Adobe Acrobat Document 200.7 KB
Download
• Stanowisko Forum Kraków;
4 Stanowisko Forum Kraków.pdf
Adobe Acrobat Document 181.9 KB
Download
• Odpowiedź na list operatorów;
5 Odpowiedź na pismo operatorów.pdf
Adobe Acrobat Document 758.8 KB
Download
• Stanowisko Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego
6 Stanowisko PTK.pdf
Adobe Acrobat Document 377.3 KB