Razem w kulturze. Raport diagnostyczny w ramach programu Bardzo Młoda Kultura

Autorzy: Marek Krajewski, Maciej Frąckowiak Współpraca: Agnieszka Figiel, Ariel Modrzyk

Download
Raport z realizacji programu Bardzo Młoda Kultura- Współdziałanie w Kulturze
Wspo%CC%81%C5%82dzia%C5%82anie%20w%20kul
Adobe Acrobat Document 8.5 MB
Download
EWALUACJA REGRANTINGU I WARSZTATÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „EKDUS – EDUKACJA KULTUROWA DLA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH"
ewaluacja2017_EKDUS.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB

Badania w projekcie EKDUS rozpoczęliśmy od diagnozy stanu edukacji kulturowej w regionie zachodniopomorskim. Dane zbierane były za pomocą trzech metod: analizy danych zastanych, internetowych badań ankietowych (uwzględniliśmy 125 przypadków - 84 osoby wypełniły ją jako w wersji dla osób prawnych i grup nieformalnych, natomiast 41 osób w wersji dla osób fizycznych), zwiadów badawczych. Szczegółowy raport można znaleźć m. in. tutaj: >>>>>LINK

 

W naszym regionie edukacja kulturowa ma miejsce przede wszystkim poza sferą zinstytucjonalizowanych praktyk podejmowanych w ramach „dużych” (ponadlokalnych) instytucji kultury. Przeważnie jest budowana w oparciu o działania oddolne. Wskazywaliśmy w diagnozie, że Edukacja kulturowa w WZP powinna być związane z następującymi obszarami (tematami): (1) Edukacja regionalna: tożsamości i miejsca; (2) Kształtowanie umiejętności „bycia razem”. Empatia, aktywizacja i animacja (praca z potencjałami); (3) Działania obywatelskie i wspólnotowe: przekraczanie różnic społecznych. 

 

Tak więc etap pierwszy stanowił diagnozę otwarcia, której celem była identyfikacja kontekstu regionalnego a także zasobów (instytucji, organizacji i osób) edukacji kulturowej w województwie zachodniopomorskim. Etap drugi, to badania zorientowane na działania podjęte już w ramach projektu – i to są nasze działania projektowane na rok 2017 i 2018. Te badania mają na celu ulepszenie projektu, rozpoznanie oczekiwań nowych uczestników. Zależy nam także na gromadzeniu wiedzy i docenieniu edukatorów. W większości przypadków edukacja kulturowa opiera się na pozainstytucjonalnych działaniach nauczycieli i animatorów, którym „chce się chcieć”. Badania edukacji kulturowej to dokumentowanie ich aktywności. 

 

W roku 2017 prowadzimy następujące rodzaje badań:

 

1) diagnoza ogólnopolska – badania przeprowadzane za pomocą ankiety internetowej (zbieranie danych już zostało zakończone). Jego celem jest dostarczenie Operatorom informacji, które będą przydatne w prowadzonych działaniach diagnostycznych (poprzez konfrontowanie uzyskanej wiedzy z perspektywą ogólnopolską), a w konsekwencji umożliwią lepsze rozpoznanie środowiska, do którego adresujemy działania. Osobami biorącymi udział w badaniu byli uczestnicy działań realizowanych w tym i zeszłym roku

2) badania ewaluacyjne (warsztatów i regrantingu), przeprowadzane w każdym z województw za pomocą ankiety internetowej. Osobami biorącymi udział w badaniu są wszyscy uczestnicy tegorocznych cykli warsztatowych organizowanych oraz autorzy projektów regrantingowych (i ich partnerzy) realizowanych w 2017 r. 

3) wywiady jakościowe - każdy z wojewódzkich operatorów przeprowadził 4 rozmowy - z autorami dwóch przedsięwzięć regrantingowych z 2016 rok (zbieranie danych już zostało zakończone).

 

Raport z realizacji Programu BMK w 2016 roku można znaleźć tutaj:

http://www.nck.pl/bardzo-mloda-kultura/318460-raport-z-realizacji-programu-bardzo-mloda-kultura-w-roku-2016/