Dr Maciej Kowalewski, Instytut socjologii, Uniwersytet Szczeciński

 

Zachodniopomorskie Forum Kultury projektem EKDUS włączyło się w ogólnopolski program Bardzo Młoda Kultura. Celem tego wieloletniego programu NCK jest wspieranie edukacji kulturowej. Operatorem projektu w woj. zachodniopomorskim jest Złocieniecki Ośrodek Kultury. Częścią tego zadania jest stworzenie mapy wiedzy o ludziach i podmiotach zajmujących się edukacją kulturową: interesuje nas wszelka aktywność edukacyjna w obszarze kultury: jej rozumienia, poruszania się w świecie „nadmiaru znaczeń”, bycia wśród innych i angażowania się w relacje społeczne. 

Chcemy poznać odpowiedź na pytanie: kto zajmuje się edukacją kulturową w regionie i jak to robi?


Ankieta on-line znajduje się pod adresem:

http://ekdus.badanie.net

Dziękujemy za wypełnienie 

 


Prezentacja przedstawiająca wstępne wyniki badań: