Download
Regulamin-konkursu-EKDUS_ 2018.pdf
Adobe Acrobat Document 813.1 KB
Download
Wniosek o dofinansowanie inicjatywy EKDU
Microsoft Word Document 20.8 KB

Spotkanie Zespołu Sterującego

30 marca 2018

W Złocienieckim Ośrodku Kultury, 27 marca rozmawialiśmy o realizacji projektu w pierwszych miesiącach 2018 r.

Spotkanie Zespołu Sterującego

29 stycznia 2018

Kilkanaście warsztatów, dziesięciu partnerów i dwa terminy składania wniosków konkursowych - to najważniejsze ustalenia zespołu sterującego EKDUS, które odbyło się dnia 11 stycznia w Złocienieckim Ośrodku Kultury.

W tym roku do zespołu partnerów EKDUS dołączyło stowarzyszenie RUMOR z Wałcza, zwiększając tym samym zasięg terytorialny naszego projektu jeszcze bardziej na południe województwa.

Zespół sterujący zatwierdził także terminy i formuły kilkunastu warsztatów, które mają odbyć się w tym roku. Podobnie jak w poprzednim roku, każdy kto będzie składał wniosek konkursowy będzie musiał najpierw wziąć udział w warsztatach trzydniowych i jednodniowych.

Najważniejszą zmianą jest jednak wydłużenie okresu realizacji inicjatyw: od kwietnia do października oraz dwa terminy składania wniosków: w kwietniu i w lipcu.

Szczegółowe informacje o konkursach i warsztatach na stronie www.ekdus.pl

 Czym jest EDKUS

 

Zachodniopomorskie Forum Kultury projektem EKDUS włączyło się w ministerialny, trzyletni program Bardzo Młoda Kultura, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. 

Jego celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce. 

16 podmiotów wyłonionych w drodze konkursu - po jednym z każdego województwa pełni rolę koordynatorów i realizatorów programu.  W województwie zachodniopomorskim jest nim Złocieniecki Ośrodek Kultury. Do jego zadań należy:

• identyfikacja instytucji i organizacji zajmujących się edukacją kulturową w regionie oraz opis zasobów i ograniczeń dla rozwijania praktyk w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej w regionie;

• prowadzenie działalności szkoleniowej, wzmacniającej kompetencje edukatorów i nauczycieli oraz rozwijanie systemów i źródeł informacji, z których będą mogli korzystać poszukujący wartościowych inicjatyw i aktywności w zakresie edukacji kulturowej i artystycznej;

• finansowane na obszarze województwa zachodniopomorskiego inicjatyw edukacyjnych realizowanych wspólnie przez przedstawicieli sektorów oświaty i kultury;

• tworzenie sieci współpracy pomiędzy osobami zatrudnionymi w instytucjach i organizacjach kulturalnych i oświatowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.

W szczególności zależy nam na stworzeniu mapy wiedzy o ludziach i podmiotach zajmujących się edukacją kulturową. Interesuje nas wszelka aktywność edukacyjna w obszarze kultury. Chcemy poznać odpowiedź na pytanie: kto zajmuje się edukacją kulturową w regionie i jak to robi?

 

Zaplanowane działania obejmują: 

• organizację spotkań liderów, artystów, nauczycieli, animatorów, freelancerów, pedagogów pracowników sektora kultury i oświaty, zainteresowanych działaniami kulturowymi, prezentowanie projektu oraz jego przebiegu,

• wyłonienie animatorów działających w sferze kultury i oświaty chętnych do udziału w projekcie,

• organizację szkoleń z zakresu edukacji kulturowej i wspólna diagnoza regionalnego środowiska zajmującego się edukacją kulturową,

• dofinansowanie inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej, uwzględniających kształcenie cenionych społecznie umiejętności i postaw takich jak: kreatywność, umiejętność współpracy, kompetencje komunikacyjne i medialne - wypracowanych w ramach szkoleń przez współpracujących ze sobą przedstawicieli sektora oświaty i kultury.

 

W latach 2016 - 2018:

zorganizujemy 600 godzin szkoleń i warsztatów dla około 100 animatorów z sektorów kultury i oświaty, dofinansujemy ok. 60 inicjatyw kulturalnych adresowanych do dzieci młodzieży, zorganizujemy 6 konferencji informacyjnych w miejscowościach województwa zachodniopomorskiego. 

Uruchomiony zostanie regionalny portal informacyjny, opracujemy 3 wydawnictwa przedstawiające raporty z badań diagnostycznych, rezultatów projektu i dokumentacji przebiegu projektu.

 

 

Z operatorem projektu EKDUS Złocienieckim Ośrodkiem Kultury w Złocieńcu, współpracują partnerzy z Zachodniopomorskiego Forum Kultury:

• Goleniowski Dom Kultury w Goleniowie, 

• Stowarzyszenie Edukacyjno-Społeczno-Kulturalne Teatr Brama – Goleniów, 

• Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda, 

• Miejsko¬-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim, 

• Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim,

• Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie,

• Stowarzyszenie Biały Zdrój,

• Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach,

• Sławieński Dom Kultury,

• Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie

 

Projekt jest otwarty dla innych partnerów z terenu województwa zachodniopomorskiego. Do udziału zapraszamy instytucje kultury, organizacje pozarządowe, freelancerów, animatorów kultury, nauczycieli, szkoły etc. 

 


Warsztaty Marka Kościółka - Stolec

W Stolcu, 6 października Marek Kościółek poprowadzi warsztaty teatralne. Więcej informacji i szczegóły organizacyjne...

Warsztaty Adama Piocha - Szczecin

Zapraszamy na warsztaty Adama Piocha z zakresu wystąpień publicznych (okraszonych storytellingiem). Szczecin, w piątek...

Rusza 17 Inicjatyw

Rusza realizacja 17 inicjatyw, przygotowanych wspólnie przez przedstawicieli sektorów oświaty i kultury, które uzyskały dofinansowanie...


Wyniki I konkursu inicjatyw EKDUS

Przedstawiamy wyniki pierwszego konkursu na inicjatywy realizowane wspólnie przez przedstawicieli oświaty i kultury...

17 inicjatyw do rozpatrzenia

Szesnastego sierpnia b.r minął termin przyjmowania wniosków do procedury regrantingowej projektu „EKDUS – ...

Ogłoszenie I konkursu

Ogłaszamy pierwszy konkurs na realizację inicjatyw w ramach projektu EKDUS – edukacja kulturowa dla umiejętności społecznych ...