Otwieram się na dźwięki świata

W ramach projektu EKDUS uczniowie klasy 6 d Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Goleniowie mieli okazję realizować niecodzienne zadanie. Z inicjatywy ich nauczycielki języka polskiego Jolanty Kortiak-Gulbinowicz włączyli się do działania Otwieram siebie na dźwięki świata. Zgodnie z planem najpierw udali się do siedziby Radia Szczecin, gdzie  pani Małgorzata Frymus oprowadziła ich po obiekcie i opowiedziała o specyfice pracy radia i radiowców, początkach istnienia radia, gatunkach radiowych, zasadach komponowania audycji, prawach autorskich, itp. Najciekawszym doświadczeniem w tej wycieczce było jednak nagranie krótkich tekstów i ich odsłuchanie. Brzmienie własnych głosów bawiło, dziwiło, a nawet zawstydzało uczniów.

              Dzieci, świadome możliwości wykorzystania radia, zabrały się do kolejnego etapu projektu, czyli pisania scenariusza. Do tego celu posłużyła im lektura omawiana w szkole, tj. „Sposób na Alcybiadesa” Edmunda Niziurskiego. Pod okiem polonistki wybrali rozdział, który uznali za najciekawszy. Komizm słowny, sytuacyjny i postaci – idealny fragment do nauki i zabawy. Jeden rozdział książki – trzy fragmenty scenariusza. Wszyscy chcieli grać, więc każdą część nagrano podwójnie. Profesjonalny sprzęt i nagranie zapewnili pani M. Frymus i pan Janusz Białas. Uczniowie wykorzystali także dyktafony w swoich komórkach. Dużo emocji wzbudziły próby stolikowe, korygowanie dykcji, interpretowanie wypowiedzi bohaterów. Sam moment nagrywania tekstów poszedł więc sprawnie. Największym wyzwaniem dla aktorów radiowych było pozyskanie i nagranie dźwięków wypełniających tło słuchowiska. Wymagało to od uczniów pomysłowości i cierpliwości. Nad montowaniem tekstów i dźwięków czuwali instruktorzy, ale uczniowie także posiedli wiedzę na temat działania i posługiwania się programem Audacity.

             Efekt końcowy tej inicjatywy to słuchowisko radiowe nagrane przez uczniów klasy szóstej, ale przede wszystkim to poprawa ich wzajemnych relacji. Zdecydowanie bardziej szanują się i okazują sobie sympatię. Stali się wyrozumiali wobec niedoskonałości kolegów, wrażliwi i skłonni do koleżeńskiej pomocy. Chętniej przychodzą do szkoły i wykazują chęć uczenia się, czego dowodem jest uzyskiwanie lepszych ocen. Nauczyciele uczący w tej klasie chwalą ich za dojrzałość szkolną i społeczną.

                                                                                                          Jolanta Kortiak-Gulbinowicz