Wystawienie sztuki teatralnej darłowskiego literata Stefana Janiczaka „Cyganka Zora”

Opis realizacji inicjatywy przez zespół teatralny wraz z nowymi członkami technikum morskiego w Darłowie

 

        W projekcie udział wzięło czternaście osób, w tym sześcioro uczniów Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Praca nad inicjatywą została rozpoczęta z końcem sierpnia i trwała do 8 listopada.

      Z początkiem września zorganizowane zostało spotkanie organizacyjne, na którym rozdane zostały uczestnikom scenariusze przedstawienia, napisanego na podstawie dramatu nieżyjącego już darłowskiego literata. W tym samym czasie, po przebytych rozmowach, zostały przedzielone role (aktor, inspicjent, sufler) zadania i obowiązki poszczególnych członków zespołu. Zawiązana grupa spotykała się raz w tygodniu na próby, które w sumie trwały ponad dwa miesiące. 

          Między próbami odbywały się spotkania, na których dobrane zostały poszczególne elementy scenografii, rekwizyty oraz  kostiumy. Aby stworzyć materiały informacyjno-promocyjne potrzebne były zdjęcia i filmiki. Krótkie filmiki informacyjne nagrywane były kilkakrotnie, następnie publikowane w Internecie, a sesja zdjęciowa do afisza przedstawienia, z udziałem odtwórczyni tytułowej roli, miała miejsce w pod darłowskim lesie. Muzykę i dźwięki do widowiska uczestnicy dobierali i nagrywali samodzielnie lub przy współpracy z darłowskimi muzykami.

        15 września miał miejsce wyjazd do Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie na spektakl „Cynkowi chłopcy” wystawionego w ramach teatralnego festiwalu „Koszalińskie konfrontacje młodych”, co spowodowało rozpoczęcie dyskusji wśród uczestników projektu na temat nowego języka i myśli teatralnej, co zaowocowało większą kreatywnością w działaniu. 

       7 X 2016r. grupa wzięła udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez Marka Kosciółka i Anię Giniewską, twórców teatru „Krzyk”. Zajęcia usprawniły technikę aktorską, otworzyły na nowe możliwości sceniczne, a przede wszystkim zintegrowały zespół. 

        28 X 2016r. w siedzibie Darłowskiego Centrum Wolontariatu odbyło się przedpremierowe spotkanie z widzami, na które przybyło około 50 gości. Podczas tego wydarzenia realizatorzy opowiedzieli o przebiegu przedwsięzięcia, którego się podjęli, odpowiadali na wszystkie pytania osób zainteresowanych. Licznie zebrani sympatycy mogli poznać min. kulisy pracy nad sztuką "Cyganka Zora". Zespół teatralny opowiadał o wyzwaniach                    z jakimi musieli się zmierzyć podczas kreowania swoich postaci. Odsłonięty został również uroczyście oficjalny plakat przedstawienia. Na spotkaniu obecne były także dzieci Stefana Janiczaka które nie kryły wzruszenia. Wszystkim przybyłym wręczono "wejściówki" na uroczystą premierę spektaklu. 

        7 XI miała miejsce próba generalna z oświetleniem, nagłośnieniem i efektami audiowizualnymi, która była sprawdzianem efektów dotychczasowej pracy. 8 XI o godz. 19.00 w Sali Balowej darłowskiego Gościńca odbyła się uroczysta premiera, na którą przybyło ponad 160 widzów. Po zakończonej premierze uczestnicy projektu zgromadzili się na uroczystym bankiecie, na którym koordynatorzy wręczyli dyplomy  z podziękowaniami oraz statuetki za wytrwałość i pracę nad spektaklem. Był to czas na dzielnie się swoimi opiniami, wrażeniami i przemyśleniami. Wspólne podsumowanie realizowanej inicjatywy spowodowało podjęcie ostatecznej decyzji o ponownym wystawieniu sztuki, po nowym roku dla większej liczby publiczności. 

      Informacje na temat podjętej inicjatywy pojawiały się w wielokrotnie w prasie ( „Obserwator Lokalny”, „Koszaliński”),  w radiu (radiowa Czwórka), w Internecie (strona Darłowskiego Ośrodka Kultury im. Leopolda Tyrmanda w Darłowie, portal społecznościowy Facebook, na którym zostały utworzone wydarzenia (przedpremierowe spotkanie z widzami oraz uroczysta premiera spektaklu), na stronie internetowej promocji miasta Darłowo). Ponadto afisze spektaklu rozwieszane były na wszystkich słupach ogłoszeniowych w Darłowie i Darłówku. 

Alicja Balcerzak