Ogrody wyobraźni

Czas trwania: od 19.09.2016 r. do 11.10.2016

 

Miejsce: 

  • Gminne Centrum Kultury i Bibliotek – filia w Stolcu – spotkania warsztatowe, spotkania integrujące;
  • cały obszar miejscowość Stolec – przestrzenie publiczne, boisko sportowe, teren rekreacyjny przy jeziorze Stolsko – spotkania warsztatowe, gra terenowa.

 

Realizatorzy:

  • Luiza Supernak, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej – filia Stolec
  • Magdalena Staniszewska, Gimnazjum nr 1 w Szczecinie

Relacja z przebiegu inicjatywy:

 

Na początku października 2016 roku, mała przygraniczna miejscowość  Stolec była świadkiem niezwykłych wydarzeń.  W magiczny sposób w filii Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek rozkwitły ogrody… Ogrody Wyobraźni.

To zadziwiające zjawisko miało miejsce za sprawą uczestników i realizatorów projektu „Ogrody Wyobraźni” realizowanego w ramach programu EKDUS. Młodzież z trzech  odmiennych środowisk: Gimnazjum nr 1 w Szczecinie, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Szczecinie oraz z Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek filii w Stolcu, spotkała się by razem przeżyć podróż w poszukiwania nowych form artystycznego wyrazu. 

Podczas dwudniowego spotkania młodzi ludzie uczestniczyli w  niezwykle inspirujących warsztatach: teatralnych, muzycznych, cyrkowych i akrobatycznych.  Rozwijali  swoją wiedzę i umiejętności z zakresu kultury i sztuki oraz poznawali nowe formy pracy zarówno od prowadzących zajęcia jak i od siebie nawzajem. Zetkniecie się trzech środowisk młodzieży było doświadczeniem trudnym ale zarazem bardzo wartościowym. Uczestnicy warsztatów spędzili razem 36 godzin ucząc się trudnej sztuki współpracy i współdziałania. Podczas tych dwóch dni wspólnie bawili się, pracowali, spierali się i dochodzili do kompromisów.  Pomagali sobie ale także rozwiązywali konflikty, wspólnie przełamywali bariery i pokonywali ograniczenia. Te międzyludzkie i te własne, siedzące mocno w głowie.

Oprócz warsztatów odbyła się także gra terenowo – artystyczna  „Podróż po Ogrodach Wyobraźni”. Wykorzystując zdobyte umiejętności młodzież  wykonywała zadania wymagające nie tylko artystycznej kreatywności, ale również współpracy i umiejętności komunikacji. Uczestnicy wykazali się wszystkimi tymi umiejętnościami i wspaniale się bawili pokonując kolejne niezwykłe wyzwania.

Ukoronowaniem całej inicjatywy był happening – show, podczas którego młodzież w różnych formach artystycznych obrazowała swoje własne „Ogrody Wyobraźni”. Uczestnicy tańczyli, grali na instrumentach, występowali z rekwizytami cyrkowymi, prezentowali akrobatyczne umiejętności. Wszystko to w radosnej atmosferze zaufania i  dobrej zabawy. 

Projekt „Ogrody Wyobraźni”  miał na celu integrację trzech środowisk młodzieży gimnazjalnej podczas wspólnego poszukiwania nowych form artystycznego wyrazu. Spotkanie ukierunkowane było na naukę współpracy i współdziałania w grupie. Przeprowadzone zajęcia stymulowały ciekawość, wyobraźnię i kreatywność uczestników, rozwijały umiejętność właściwej komunikacji, odpowiedzialności za siebie i grupę, panowania nad emocjami. Młodzi ludzie uczyli się przełamywania barier a także pokonywania trudności i nie poddawania się przy pierwszych porażkach. Pierwszego dnia zamknięci w sobie wstydzili się przedstawić na forum grupy. Drugiego wieczoru odważnie i z uśmiechem wchodzili na scenę by prezentować nowo zdobyte umiejętności. Rozstawali się z żalem, pytając o kolejne spotkanie, które -jak mamy nadzieję - nastąpi już wkrótce. 

Magda Staniszewska