Lustro teatru

 

Cykl działań o nazwie „Lustro teatru” został zaplanowany, by wzmocnić umiejętności społeczne grupy czaplineckich gimnazjalistów wykazujących zainteresowania artystyczne, a rozpoczynających naukę w nowej szkole w bieżącym roku szkolnym. 

Już w pierwszym tygodniu września w wyznaczonych do tego miejscach budynku szkolnego pojawiły się duże, kolorowe plakaty informujące o możliwości włączenia się uczniów do grupy artystycznej. Prowadząca te zajęcia nauczycielka zorganizowała również spotkania informacyjne we wszystkich klasach pierwszych i drugich, do których skierowany był projekt. Ok. 200 uczniów otrzymało ulotki z podstawowymi informacjami, formą kontaktu             i sposobami zapisania się do grupy. Wstępne zainteresowanie wyraziło ok. 25 osób, z czego na bezpośrednie zaangażowanie w proponowane działania zdecydowało się 12  uczniów. 

8 września odbyło się spotkanie inauguracyjne nowej Grupy Artystycznej „Wypożyczalnia Skrzydeł” z prowadzącą ją panią Aliną Karolewicz. W czasie kilkugodzinnych popołudniowych zajęć nastolatki wzięły udział w pierwszych warsztatach emisji głosu, pracowały nad dykcją i opanowaniem lęku przed wystąpieniami publicznymi. Najważniejszym jednak zadaniem było poznanie się kilkunastu młodych, wrażliwych indywidualistów, oswojenie się wzajemne   z nieznajomymi rówieśnikami, przekonanie o własnej wartości i możliwościach współpracy. Do tego posłużyły zabawy teatralno – integracyjne. Wyznaczono również zadania zespołu na następny tydzień i miesiąc.

Warsztaty recytatorskie, elementy ćwiczeń emisyjnych i artykulacyjnych oraz zabawy integracyjne kontynuowano na kolejnym, odbywającym się tydzień później, spotkaniu. Tym razem jednak każdy z uczestników przygotował własną propozycję tekstu literackiego, który chciałby opracowywać scenicznie w ramach projektu „Lustro teatru” . Pod kierunkiem opiekunki grupy gimnazjaliści zajmowali się poszukiwaniem przesłania, określaniem tematyki, osoby mówiącej i wirtualnych odbiorców i form prezentacji wierszy. Był to ważny etap pracy indywidualnych uczestników na forum grupy, która jednocześnie stanowiła wparcie intelektualne i artystyczne poprzez elementy dyskusji i burzy mózgów. 

23 września nastąpiło pierwsze spotkanie grupy z Anastazją Miedwiediewą i Olehem Nestorowem, aktorami Teatru Brama w Goleniowie. Pięciogodzinne zajęcia odbyły się w budynku Gimnazjum w Czaplinku. Prowadzący położyli szczególny nacisk na integrację początkującego zespołu. Zadania, jakie stawiali nastolatkom, miały na celu przełamywanie barier emocjonalnych, budzenia wzajemnego zaufania do partnerów, odwagi w działaniach scenicznych oraz kreatywności. 

Kolejne dwa dni nowa grupa spędziła poza miejscem zamieszkania – uczniowie i prowadzący zostali zaproszeni do Pałacu Siemczyno, gdzie odbywały się wszystkie zajęcia i gdzie zapewniono także posiłki. Duże wrażenie na młodzieży zrobiło zwiedzanie osiemnastowiecznej siedziby pomorskiego rodu von Goltz połączone z elementami inscenizacji miejscowych legend i warsztatami tańca barokowego.  

Po serii ćwiczeń rozgrzewających i integracyjnych w przypałacowym zabytkowym parku nastąpiły pierwsze indywidualne prezentacje przygotowanych przez uczniów tekstów literackich, które stały się bazą do opracowania wspólnej koncepcji ich obudowania działaniami teatralnymi z użyciem maski, lalki i przedmiotu. Przez kilka godzin młodzież pod kierunkiem zaproszonych aktorów-lalkarzy tworzyła z gąbki, patyków, kasztanów i gałganków postaci do swoich minispektakli. Był to też czas tworzenia kolejnych więzi między członkami nowej grupy, rozmów, żartów, śpiewania piosenek przy akompaniamencie bębna, na którym grał jeden z chłopców. Popołudnie i wieczór wypełniła praca w małych zespołach, mająca na celu wzajemną inspirację i pomoc w scenicznej realizacji przygotowanych tekstów. Podobne zadanie, tyle że już w dużej grupie, zaangażowało wyobraźnię i emocje uczestników kolejnego dnia. Zabawa przygotowanymi samodzielnie „postaciami”, nadawanie im charakteru, głosu, sposobu poruszania się i wzajemnych relacji odwróciły uwagę nastolatków od obezwładniającego jeszcze kilka dni temu lęku przed publicznym wystąpieniem czy skrępowania przy wyrażaniu emocji. Teraz „występowały” przecież maski i lalki, więc każde działanie stawało się z założenia bezpieczne i o wiele łatwiejsze do zrealizowania. Warsztaty animacji przedmiotu, np. kamizelki czy czapki, zakończyły trzydniowe spotkanie czaplineckich gimnazjalistów z mistrzami Nastią i Olehem. 

Kolejne zajęcia odbywały się już w szkole pod kierunkiem stałej opiekunki artystycznej „Wypożyczalni Skrzydeł”.  Czwartkowe popołudnia wypełniały warsztaty emisji głosu, pracy z partnerem scenicznym – żywym i tym lalkowym. Z puzzli małych, indywidualnych scenek uczniowskich został ułożony spójny, refleksyjno-humorystyczny obrazek teatralny, jednoczący młode intelekty i emocje. W dniu Święta Edukacji Narodowej został on zaprezentowany kilkanaście razy uczniom i nauczycielom Gimnazjum w Czaplinku jako bukiet literackich kwiatów i pełna radości teatralna bombonierka. Wspólna wędrówka coraz bardziej zżytej ze sobą i zgranej grupy po małych światach poszczególnych szkolnych klas dała wrażliwym pierwszo- i drugoklasistom ogromną satysfakcję płynącą z  podbudowanego w czasie trwania projektu poczucia własnej wartości i kreatywności, która nie tylko łączy indywidualistów w rozentuzjazmowany zespół twórczy, ale też znakomicie daje się dzielić z innymi. 

Podsumowujące projekt „Lustro teatru” spotkanie przerodziło się w planowanie kolejnych widowisk z udziałem grupy. Młodzież nie może się już doczekać udziału w dużym czaplineckim spektaklu z okazji Święta Niepodległości i nie przeraża jej wcale, a nawet cieszy, ogromna publiczność. Będą jeszcze konkursy krasomówcze i recytatorskie, a za kilka miesięcy udział w dużym widowisku taneczno –teatralnym. Radość wspólnej pracy i chęć zaangażowania się w tworzenie kultury w środowisku lokalnym, przy jednoczesnym przekonaniu, że potrafimy to zrobić,  są pięknym rezultatem realizacji kilkutygodniowego projektu Bardzo Młodej Kultury w Czaplinku. 

 

Alina Karolewicz