Taneczne kroki - ABC tańca

Sprawozdanie

 

,,Taneczne kroki—ABC tańca” to lokalna inicjatywa zrealizowana w Zespole Szkół w Świerczynie w ramach programu EKDUS( Edukacja Kulturalna Dla Umiejętności Społecznych) dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018.

 Realizatorami tanecznego projektu są animatorzy : Romana Kowalewicz z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wierzchowie oraz Mariola Buczkowska-Słomka nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Świerczynie. Taniec jako jedna z najstarszych   dziedzin sztuki przeżywa obecnie swój renesans i jest  coraz bardziej popularny wśród młodzieży, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich. Jest też alternatywną i bardzo wartościową formą aktywnego wypoczynku. Od wieków jednak taniec łączył ludzi i rozwijał ich umiejętności społeczne. Przede wszystkim uczy współpracy w zespole, rozwija kreatywność,  ekspresję, ułatwia nawiązywanie kontaktów, przełamywanie własnych barier, nieśmiałości, rozwija  pewność siebie i wrażliwość estetyczną, sprawia radość i frajdę. Dlatego też, inicjatorki projektu zrealizowały cykl warsztatów prowadzonych przez Instruktorów różnych  stylów tanecznych, które będą punktem wyjścia do dalszej samodzielnej i kreatywnej przygody z tańcem podczas zajęć wychowania fizycznego i w czasie wolnym. Uczestnicy  mogli wykorzystywać nabyte umiejętności wg własnych potrzeb np. podczas imprez tanecznych czy pokazów w środowisku lokalnym. 26 osobowa grupa uczniów w wieku 7-15 lat w trakcie 3 weekendowych  zajęć warsztatowych poznała podstawowe kroki i figury tańca klasycznego, towarzyskiego, współczesnego, hip- hop, dancehall oraz wybranych tańców narodowych. Jednym z efektów  zajęć jest wypracowanie wspólnych etiud tanecznych do wykorzystania po zakończeniu projektu.

 

Program EKDUS wspiera inicjatywy skierowane do młodych ludzi, rozwijające ich kreatywność, zainteresowania i umiejętności. W województwie zachodniopomorskim w okresie jesiennym realizowanych jest  17 takich  inicjatyw, przygotowanych wspólnie przez przedstawicieli sektorów oświaty i kultury.

 

I spotkanie -

Pierwszym etapem wprowadzającym uczestników projektu w różnorodność stylów tanecznych  były warsztaty tańca klasycznego i współczesnego. Katarzyna Kania przybliżyła uczestnikom piękno i precyzję ruchu, świadomość i sprawność ciała osiągane  ciężka pracą w szkole baletowej.

Piotr Stanek utytułowany magister tańca ze Złocieńca pokazał uczniom jak piękny ale i niezwykle wymagający jest taniec współczesny. Prowadzący uczył podopiecznych nie tylko kroków i figur tanecznych, ale  swoja postawą udowodniał ,że można realizować swoje marzenia i pasje nawet jeśli pochodzi się z małej miejscowości.

 

II spotkanie- 1 .10.2016r

  W rytmie hip hopu i dancehollu uczestnicy inicjatywy  ,,Taneczne kroki-ABC tańca” w ramach programu EKDUS spędzili pracowite sobotnie przedpołudnie.

26 osobowa grupa uczniów ze Świerczyny i Wierzchowa pod kierunkiem Instruktorów Szkoły Tańca Bohema z Bydgoszczy Patryka Wyskockiego i Marcina Procelewskiego poznawała kroki i figury charakterystyczne dla tych popularnych wśród młodzieży stylów tanecznych.  Młodzież pracowała w dwóch grupach, by na zakończenie wspólnie zaprezentować wypracowane układy taneczne. Młodzi instruktorzy nie tylko wprowadzali uczestników w świat tańca ,ale i zachęcali do dalszego rozwoju, pokonywania barier, odwagi i wytrwałości w dążeniu do celu. To był bardzo pożytecznie spędzony czas. Intensywna aktywność fizyczna,nowe umiejętności , satysfakcja z pracy zespołowej i pokonywania własnej nieśmiałości,radość i zabawa w gronie rówieśników.

 

 III spotkanie – 22.10.2016

Podczas ostatnich  zajęć tanecznych młodzież mogła poznać  kroki i figury najbardziej popularnych  i użytecznych tańców  towarzyskich i ludowych. Pod przewodnictwem  instruktorki Renaty Żołądkiewicz z Ośrodka Kultury w Drawsku uczniowie przygotowali układ wiązanki tańców Cha cha ,walc , jive , quik step. Natomiast do wspólnej zabawy na ludową nutę zaprosiła uczniów instruktorka Romana Kowalewicz  z Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzchowie . Uczestnicy poznali popularną ,,Belgijkę” oraz wspólnie tworzyli zbiorowe układy polki i poloneza , tańców ludowych tańczonych również podczas imprez tanecznych. Uczniowie podczas wspólnych tańców rozwijali również umiejętność współpracy w grupie, uważność , koncentrację uwagi, koordynację ruchową, kondycję fizyczną, poczucie rytmu itp.

 Poznane w ,,pigułce” style taneczne będą punktem wyjściowym do kontynuacji przygody z tańcem   dla większości uczestników. Podczas lekcji w-f, zajęć pozalekcyjnych i w czasie wolnym uczniowie będą tworzyć swoje wspólne etiudy taneczne. Jak pokazały zrealizowane zajęcia – wspólny taniec z rówieśnikami jest nie tylko dobrą zabawą, ale i bardzo dobrym środkiem do kształcenia umiejętności społeczny

Mariola Słomka