Przerwa na muzę, przerwa na lunch

 

 

Inicjatywa „Przerwa na muzę w przerwie na lunch” została zrealizowana w miejscowości Kalisz Pomorski i skierowana była do młodzieży gimnazjalnej – uczniów Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu Pomorskim. W ramach inicjatywy przeprowadzony został nabór do radiowęzła szkolnego, w wyniku którego utworzono redakcję radiowęzła składającą się z 6 uczniów.

Uczniowie zaangażowani w realizację inicjatywy uczestniczyli w spotkaniach organizacyjnych i w pierwszej kolejności przeprowadzili ankietę na temat zainteresowań muzycznych swoich rówieśników, co pozwoliło im poznać, jakich artystów muzycznych młodzież preferuje, a jakiego typu muzyka jest im mniej znana. W ramach inicjatywy przeprowadzone zostały warsztaty radiowe z dziennikarzem Robertem Bochenko. Warsztaty odbywały się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliszu Pomorskim, a także w Radiu Złote Przeboje i TOK FM, dzięki czemu młodzież mogła zobaczyć jak pracuje się w profesjonalnym studiu radiowym, wcielić się w rolę dziennikarza i przygotować m.in. informacyjny news radiowy. Dodatkowym atutem było wzbogacenie tych warsztatów rozmową z redaktor naczelną oraz dziennikarzami prasowymi ze szczecińskiego oddziału Gazety Wyborczej, co pozwoliło porównać specyfikę pracy obu redakcji dziennikarskich. W ramach warsztatów uczestnicy poznali różnice między radiem komercyjnym i publicznym, wzbogacili swoją wiedzę na temat coraz większej roli internetu w świecie radiowym. Na zajęciach przekazane zostały informacje na temat etyki dziennikarskiej, a także ścieżek, jakie trzeba pokonać, by założyć własne radio.  Zajęcia praktyczne obejmowały pracę z mikrofonem, ćwiczenia emisji głosu, naukę przeprowadzania sondy wśród mieszkańców Szczecina i mieszkańców Kalisza Pomorskiego, ćwiczenia umiejętności zadawania pytań, skracanie i montaż nagranego materiału, przygotowywanie jingli radiowych wg. własnych pomysłów. 

Przez cały czas trwania inicjatywy młodzież spotykała się opracowywała i nagrywała  audycje radiowe, biorąc pod uwagę zarówno opinie zebrane w ankietach, przygotowane informacje i życzenia z radiowęzłowej skrzynki pozdrowień i sugestii. Przygotowane audycje prezentowane były na długich przerwach w szkole przez cały październik. 

Z radiowęzła płynęła muzyka ulubionych artystów, a także mniej znane rówieśnikom gatunki muzyczne. Młodzież nie zapomniała również o nauczycielach i w oparciu 

o przeprowadzony wywiad na temat ich zainteresowań muzycznych wzbogacali audycje również o dawne przeboje muzyczne. 

W ramach inicjatywy zorganizowano również konkurs na nazwę radiowęzła, a na zakończenie zorganizowano edukacyjne spotkanie muzyczne z zespołem Improjazz Quartet i zespołem Nalepa Band. Spotkanie zakończyło się koncertem i pozwoliło poznać bogatą twórczość Tadeusza Nalepy, ale było tez spotkaniem, które podczas którego uczestnicy dowiedzieli się o początkach jazzu i bluesa na świecie i w Polsce oraz jego wpływu na inne rozwijające się później gatunki muzyczne.

Aneta Olszacka