Czuję więc jestem

 W inicjatywie udział wzięło 37 uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego, w wieku od 8 do 21 lat. Celem było wspieranie rozwoju umiejętności społecznych, rozumienia własnych i cudzych motywów postępowania, pokonywania lęków i wyrażania uczuć bez szkodzenia innym.

 

 

 

Psycholog przeprowadził trening identyfikowania emocji i radzenia sobie z nimi. Spotkania te kontynuują przeszkoleni w ramach inicjatywy nauczyciele. Podczas warsztatów z klaunem uczestnicy przygotowujący spektakl uczyli się polegać na sobie wzajemnie. W ramach akcji plastycznej „Co się dzieje w mojej głowie?” młodzież wykonała pocztówki wyrażające emocje. Happening „Przytulę” sprawił, że społeczność Kamienia Pomorskiego dostrzegła potencjał dzieci niepełnosprawnych. Wyrażaniu uczuć i budowaniu więzi posłużyły warsztaty rytmiczne „Moje serce bije tak samo jak twoje...”. Na ścianie Ośrodka powstał trwały mini-mural „Czuję, więc jestem”.

W.Cz