Miasto w kolorach tęczy

Inicjatywa, adresowana do grupy złocienieckiej młodzieży w wieku 12-14 lat, wsparła młodych ludzi w budowaniu więzi ze środowiskiem lokalnym i w twórczym dokonywaniu zmian w bliskim otoczeniu.

 

 

 

Młodzież wykonała mural o powierzchni ponad 40 m2 na ścianie w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1 - trwały plastyczny element, zdobiący przestrzeń miejską. Poznała techniki malarskie i rysunkowe, przygotowując się do roli twórców i odbiorców kultury. Życzliwe reakcje uczniów, rodziców i osób odwiedzających szkołę skłoniły do przemyśleń na temat tego, co nas otacza i tego, jak chcemy żyć. Uczestnicy projektu - i nie tylko oni - zadeklarowali chęć udziału w kolejnych podobnych przedsięwzięciach i gotowość wzięcia współodpowiedzialności za pozytywne zmiany w lokalnym środowisku.

W.Cz