W przedsięwzięciu udział wzięło 17 osób, w tym 11 uczniów Zespołu Szkół Morskich w wieku 16-19 lat. Celem było kształcenie komunikacji w pracy zespołowej, budzenie kreatywności i potrzeby uczestnictwa w kulturze.

 

 

 

Warsztat literacki: rozmowy, burze mózgów, owocujące powstaniem tekstu dramatycznego, poprzedził zajęcia z reżyserką i muzykiem - z ekspresji ciała, artykulacji, emisji głosu i zachowania w dużej grupie. Między próbami pracowano nad scenografią, rekwizytami, kostiumami, dźwiękiem i światłem. Zadbano o promocję w Internecie i mediach lokalnych. Wyjazd na spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego i rozmowa z twórcami uzmysłowiły, jakimi alternatywnymi metodami posługuje się sztuka najnowsza. W darłowskim kinie „Bajka” odbyła się prezentacja wielowymiarowych działań w minimalistycznej przestrzeni: twórcy spektaklu „Fotel” weszli w interakcję z gośćmi, której towarzyszyła wystawa symbolicznych zdjęć tytułowego przedmiotu. Po spektaklu odbyła się długa rozmowa z publicznością.

 

Uczestnicy podjęli decyzję o ponownym wystawieniu sztuki, w rezultacie powstała grupa teatralna w Zespole Szkół Morskich.