W inicjatywie realizowanej w Zespole Szkół w Świerczynie uczestniczyło 25 uczniów w wieku 8 - 15 lat. Rodzaj zajęć został dobrany w oparciu m.in. o wyniki ankiet. Cele ćwiczeń to integracja grupy, odkrywanie mocnych stron, nauka komunikacji i współpracy.

 

 

 

Realizację zapoczątkował cykl zajęć połączonych z nocowaniem w szkole, okazja do integracji oraz zapoznania z celami inicjatywy. Uczniowie wzięli udział w warsztatach tanecznych, fotograficznych, radiowych... Wszyscy razem eksperymentowali, przygotowując naleśniki własnego pomysłu. Odbyły się zajęcia wyjazdowe w radiowęźle Zakładu Karnego w Wierzchowie oraz warsztaty teatralne. W efekcie wyjazdu do Szczecina, wizyty w Escape Room oraz w rozgłośni Radia Szczecin w Świerczynie powstał szkolny radiowęzeł. Uczestnicy zorganizowali konkurs fotograficzny, wynegocjowali udostępnienie sali wiejskiej, zaplanowali cykl spotkań tematycznych. Wybrane zajęcia będą kontynuowane po zakończonym projekcie, wykorzystane zostaną materiały zakupione w ramach inicjatywy.

W.Cz