Inicjatywa zrealizowana przez Laboratorium Teatralne z Wałcza (6 osób) i Grupę Teatralną Zakładu Karnego w Wierzchowie (6 osób). Grupy pracowały w większości oddzielnie, przekazując sobie nagrania wideo - podstawę przygotowywanego przedstawienia.

 

Pracowano nad tekstem legendy o Tristanie i Izoldzie. Osadzeni, ze względu na archaiczny język i niejasności tekstu, zdecydowali się napisać nową opowieść o miłości. Scenariusz oparli na tekście legendy oraz regulaminie odwiedzin w zakładzie karnym (5-minutowy czas rozmów, obecność osób trzecich, szyba między aktorami).

 

W obu grupach nagrano szereg rozmów na temat samej legendy oraz temat niemożliwej do spełnienia miłości i różnych ograniczeń w życiu. Młodym z grupy Laboratorium, oprócz walorów wychowawczych (zapoznanie się z rzeczywistością kary i konsekwencjami łamania prawa) inicjatywa dała pogłębienie empatii oraz szansę dzielenia się pozytywnymi wzorami zachowań. Osadzonym pogłębił resocjalizację i umożliwił wykorzystanie talentów aktorskich.

 

         W efekcie powstało kilkanaście nagrań wideo oraz miniatury sceniczne, składające się na zaprezentowaną publicznie sztukę Miłość T do I.