Wiem kim jestem - nie boję się dorastać

Trzy sobotnie spotkania we wrześniu w Goleniowskim Domu Kultury i SP2 prowadziła psycholog Katarzyna Pojawa (warsztat dla Uczniów i oddzielnie dla Rodziców). Temat specyfiki dorastania, budowania tożsamości, komunikacji na linii dziecko – rodzic, a także dziecko – dziecko jest ważny dla Uczniów, jak i dla Rodziców. Ci ostatni przenosili się na chwilę w przeszłość, by przypomnieć sobie siebie z czasów dzieciństwa, swoje marzenia, radości, obowiązki, relacje ze swoimi Rodzicami, kary i nagrody, jakie im przysługiwały. Zrozumienie siebie, jako dziecka pozwoli im na lepsze rozumienie własnych pociech.  Siódmoklasiści wykonywali także zadania teatralne prowadzone warsztatowo przez artystów Teatru KRZYK – Marka Kościółka i Annę Giniewską. Działo się dużo, intensywnie i radośnie. Nie było łatwo, ale każdy odważnie podejmował wyzwania, pokonując lęki fizyczne i blokady psychiczne. Zadania wymagały wzajemnego wspierania i zaufania.

Rezultaty warsztatów obejrzeli Rodzice i ich Rodzeństwo oraz Goście. Odważne Mamy podzieliły się swoimi wrażeniami z warsztatów. Wszyscy zgodnie uznali, że te zajęcia przyniosły korzyść każdemu: 

*Uczniom, którzy zdecydowanie lepiej komunikują się ze sobą, pomagają sobie, starają się porozumiewać bez agresji, nie oceniają negatywnie, lecz dopingują się w działaniach, dostrzegają swoje ograniczenia i akceptują je; 

* Rodzicom, gdyż ich obawy o to, czy są dobrymi rodzicami, zostały wyciszone, dowiedzieli się, kiedy i jak wyznaczać granice, jak nie stracić dobrego kontaktu z dorastającym, oddzielającym się dzieckiem; 

*mnie – wychowawczyni tych uczniów, ogromną satysfakcję, kiedy widziałam radość na ich twarzach, skupienie przy wykonywaniu zadań, zaangażowanie, kiedy słyszałam rozbrzmiewający  szczery śmiech, teksty dopingujące kolegów do działania. Odniosłam wrażenie, że moje Dzieci naprawdę się lubią i starają szanować. Wiem, że będą szczęśliwsze, bo ich Rodzice świadomie będą je wspierać i towarzyszyć im, akceptując ich prawo do własnego doświadczania życia. Z przyjemnością będę obserwować efekty tych spotkań na co dzień w szkole :)

 

                                                                                   Jolanta Kortiak-Gulbinowicz