Dominika Jasińska

Prowadzę warsztaty i szkolenia z komunikacji, rozwiązywania konfliktów i rozwoju osobistego, dla osób prywatnych, firm i szkół. Jako trenerkę rozwoju osobistego interesuje mnie przede wszystkim problematyka komunikacji międzyludzkiej, która obejmuje zarówno kontakt z sobą jak i z innymi - bliskimi, rodziną czy współpracownikami. Pracuję ponadto jako mediator i coach.

W pracy bazuję na Nonviolent Communication (NVC) - Porozumieniu bez Przemocy, metodzie komunikacji i filozofii życia, która opiera się na empatii i kontakcie z własnymi potrzebami w dialogu z innymi ludźmi oraz przede wszystkim z samym sobą. Ukończyłam Filologię Polską na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyłam Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii przy Dojrzewalni Róż. Jestem certyfikowaną trenerką CNVC Center for Nonviolent Communication NVC (Porozumienie bez Przemocy).

Moim życiowym wyzwaniem stało się zachęcanie ludzi do przyglądania się sobie i swoim relacjom ze światem, dostrzeganie źródła problemów i uwierzenie w możliwość zmiany i poprawienia jakości swojego życia na wielu poziomach. Gdy piszę o tym myślę przede wszystkim o:
- relacjach z samym sobą (wiara w siebie, poczucie własnej wartości, krytyka wobec siebie, sztuka odmawiania, bycie w zgodzie z sobą, zaspokajania własnych potrzeb, zdrowie i stosunek do własnego ciała i wiele innych służących budowaniu poczucia szczęścia i spełnienia)
- relacjach rodziców z dziećmi (budowanie relacji opartych na zaufaniu i bezpieczeństwie, w tym tematy posłuszeństwa i autorytetu, stosowania kar i nagród, motywowania do działania) 
-  relacjach współmałżonków i partnerów (budowanie związków opartych o świadomość wzajemnych potrzeb i umiejętność ich wyrażania i zaspokajania)
- relacjach nauczycieli i uczniów (budowanie wzajemnego szacunku, zaufania i atmosfery do nauki w środowisku, które z założenia wspiera model dominacji i władzy)
- relacjach w pracy (wyrażanie siebie w środowisku, gdzie istnieje hierarchia i jasny podział na szefów i pracowników czyli tam, gdzie jedni rządzą drugimi.)

Propaguje ideę NVC w Trójmieście, m in. poprzez działania społecznościowe i rozpowszechnianie informacji o wydarzeniach związanych z NVC w Trójmieście na Facebooku. Informacji szukaj na: Żyrafa w Trójmieście.