Katarzyna Pojawa

Psycholog. Pracuje indywidualnie i grupowo z osobami doświadczającymi trudności w różnych obszarach funkcjonowania i szukającymi pomocy w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi szkolenia i warsztaty kształtujące umiejętności interpersonalne oraz rozwijające potencjał intrapsychiczny. W kontakcie z drugim człowiekiem kieruje się podejściem holistycznym i korzysta z metod pracy z ciałem, medytacji i technik mindfulness. Współpracowała ze stowarzyszeniem kobiet dotkniętych chorobą onkologiczną. Jest autorką i realizatorką programu resocjalizacji dla sprawców wykorzystania seksualnego dziecka i współpracowała z Centralnym Zarządem Służby Więziennej przy szkoleniach kadry penitencjarnej. Regularnie prowadzi także zajęcia i warsztaty z dziećmi i młodzieżą, wspomagając rozwój takich umiejętności jak komunikacja, empatia, kreatywność czy radzenie sobie z trudnymi emocjami. W ramach programu EKDUS realizuje warsztaty wspierające proces twórczej ekspresji.