Radosław Barek

Dr hab. Inż. arch. RADOSŁAW BAREK

Pracownik naukowo-dydaktyczny na wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, założyciel stowarzyszenia Wędrowni Architekci.

W ramach działalności badawczej zajmuje się:

– architekturą mieszkaniową realizowaną ze środków publicznych

– małymi miastami

– materiałami naturalnymi i miejscowymi w architekturze współczesnej i dawnej (glina, słoma, ruda darniowa, itd. )

– architekturą wernakularną, regionalną i miejscową, związaną z tożsamością miejsca

– powszechną edukacją przestrzenna i architektoniczną.

Realizacja, współudział, konsultacje projektów ze społecznościami lokalnymi:

– Zobaczyć Łącko – o architekturze szachulcowej Pomorza Zachodniego

– Dialog z otoczeniem („Akademia Łucznica”- o edukacji przestrzennej w szkołach podstawowych i średnich

– Nauka w Przestrzeni („Wędrowni Architekci”)-współdziałanie szkół wyższych i szkół gimnazjalnych, liceów i techników w edukacji przestrzennej dzieci i młodzieży