Weronika Fibich

Weronika Fibich– reżyserka, artystka interdyscyplinarna, twórczyni filmów dokumentalnych i licznych projektów artystycznych. Od roku 1998 związana z Ośrodkiem Teatralnym Kana. Oprócz działalności kulturotwórczej, edukacyjnej i programowej w ramach projektów realizowanych przez Ośrodek Kana, od lat realizuje własną, autorską drogę twórczą.

Jest autorką książek (W białej koszuli, Alfabet erotyczny, Na końcu pępka), akcji teatralnych (Galeria, Szachy, Jeśli 1. Ga3 to 2. Szwalnia Trąborybów , Szwalnia, Przeprowadzka, Recykling, Nasza szkoła, Współczynnik przenikania ciepła, Lokator, Zapisane w schronie, Historia znikania, Pobyt tolerowany, Portfolio, Nic osobistego, 7 resztek głównych, Rysunek z pamięci) filmów (Wybrany, Zamknięta 5, Heterotopia, Spoiwa kultury, Lokatorzy) oraz licznych projektów (Cudnia filmowa, Ćwiczenia z zapisywania świata, W poszukiwaniu tożsamości miejsca, Tkanka miasta, Dwa pokoje, Gościnność. Gość i inny, Nowy dom, Mieszkanie do sprzedania, Rozmowy: z portowcami, ze stoczniowcami, z reporterami ). W polu jej zainteresowań są działania realizowane w przestrzeni pozateatralnej; na granicy przestrzeni prywatnej i publicznej. Najczęściej podejmowanym przez nią tematem jest pojęcie pogranicza, wykluczenia, pamięci i tożsamości.