Weronika Idzikowska

Wszystko zaczęło się od  Stefana Themersona i jego bycia czasownikiem. Ja też jestem bardziej czasownikiem niż rzeczownikiem i wolę się dziać, czasem działać niż określać się, nazywać.

 

Badam, jak realizowane są prawa dzieci w edukacji i animacji, zachęcam do pedagogiki szacunku i poważnego traktowania drugiego człowieka. Opiekuję się merytorycznie projektami i inicjatywami edukacyjnymi w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie. Jeżdżę po Polsce, prowadząc szkolenia, konsultacje, superwizje dla nauczycieli, animatorów, rodziców, dorosłych zainteresowanych podejmowaniem długofalowych działań na rzecz dzieci oraz budowaniem i wzmacnianiem relacji z młodymi ludźmi. Czuwam nad odpowiednim balansem między eksperymentowaniem a poczuciem bezpieczeństwa w małopolskiej odsłonie programu Bardzo Młoda Kultura – od 2016 roku.

 

Ukończyłam m.in. Laboratorium „Projektowanie Kultury” na Uniwersytecie SWPS, Szkołę Pedagogów Teatru w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie, szkolenie certyfikacyjne dla trenerów Familylab Polska (pedagogika w duchu Jespera Juul’a), kursy NVC (Porozumienie bez przemocy). W 2016 roku wspólnie z Moniką Nęcką napisałam podręcznik dla animatorów kultury i nauczycieli pt. „Projektuj z dziećmi! Edukacja kulturowa w praktyce”.

 

Od kilku lat pracuję głównie w drodze: w lasach, w górach, na podwórkach, w parkach, w pociągach, w busach, na rowerze. Na większość pomysłów wpadam w ruchu, a potem wprawiam je w ruch, choćby chwilowy. Wychodzi mi to lepiej lub gorzej, co i rusz się uczę.

 

Weronika Idzikowska