Wojciech Czaplewski

Nauczyciel z Kołobrzegu. Oprócz normalnych szkolnych zajęć (nie ma normalnych szkolnych zajęć!), prowadzi warsztaty literackie, dziennikarskie, recytatorskie, filozoficzne. Autor jednego podręcznika („Filozofia z przyległościami. Skrypcik szkolny dla użytkowników mózgu”), jednego tomu esejów („Pochwała niezrozumiałości”) i jednego - wierszy („Próba czytania”). Organizator licznych przedsięwzięć artystycznych, wydawniczych i edukacyjnych, z czego najbardziej sobie ceni współorganizowanie Herbertiady. Prezes Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów, wiceprezes Stowarzyszenia Katolicka Inicjatywa Kulturalna, ojciec sześciorga dzieci, posiadacz kotów. Rysuje obrazki. Pisze teksty. Łazi po górach.