Uczestnicy warsztatów

Warsztaty zorganizowaliśmy dla ludzi, którzy działają na pierwszym froncie. Przedstawiciele sektora oświaty i sektora kultury. To oni tworzą inicjatywy, które trafią bezpośrednio do młodzieży. to na ich barkach leży odpowiedzialność, za zainteresowanie młodzieży kulturą, zarażenie ich tym bakcylem. Oto co mają o sobie do powiedzenia.

Anastasiia Miedviedieva

Oleh Nesterov


Joanna Kotkowiak

Joanna Turczyn


Monika Kuczyńska

Jan Krakowski

Dominik Smaruj

Kinga Budyś