Zespół zarządzający projektem EKDUS

fot. Tomasz Bukowski
fot. Tomasz Bukowski

Nad realizacją projektu czuwa zespół specjalistów z dziedziny kultury i edukacji w składzie:

Józef Szkandera, Daniel Jacewicz, Dariusz Mikuła, Jolanta Smulska, Aleksandra Holtz, Tomasz Bukowski, Stanisław Motyka

Józef Szkandera

Złocieniecki Ośrodek Kultury

Daniel Jacewicz

Stowarzyszenie Edukacyjno Kulturalne - Teatr Brama

Dariusz Mikuła

Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie


Maciej Kowalewski

Uniwersytet Szczeciński

Instytut Socjologii