Bartłomiej Lis

doktor nauk społecznych (2013), socjolog/badacz, realizator projektów kulturalnych, wykładowca, szkoleniowiec, dziennikarz. Pracuje w Muzeum Współczesnym Wrocław, gdzie jest kuratorem oraz organizatorem warsztatów i projektów społecznych. Współpracuje z Centrum Praktyk Edukacyjnych Centrum Kultury Zamek w Poznaniu przy programie Bardzo Młoda Kultura. Jest nauczycielem Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury  i Bibliotekarzy we Wrocławiu. Latający socjolog Towarzystwa „ę”. Robotnik kultury.