Daniel Jacewicz

Daniel Jacewicz (ur.1979) – reżyser teatralny, aktor, animator kultury, instruktor teatralny. W 1996 roku założył w Goleniowie i do dziś prowadzi alternatywny Teatr Brama – łączący działalność artystyczną, edukacyjną oraz kulturotwórczą. Pomysłodawca i główny realizator Goleniowskich Spotkań Teatralnych BRAMAT oraz Fediwalu Młodości Teatralnej ŁAKNIENIA. Wieloletni animator lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych działań i projektów teatralnych, laureat głównych nagród na większości festiwali teatralnego off’u w kraju. Autor kilkudziesięciu premier teatralnych min: Zabawa (2000), Gaz (2003) My (2007) Uczucie w dźwięku (2009)  współtwórca działań artystycznych realizowanych wspólnie m.in. z Perem Spildra Borg, Arti Grabowskim, Teatrem Chorea, Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy, Teatrem Stajnia Pegaza z Sopotu. Inicjator wielokierunkowych sieci współpracy pomiędzy twórcami i ośrodkami sztuki zarówno o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim (m.in. Zachodniopomorska OFFensywa Teatralna, współpraca ze szczecińskim Teatrem Kana, Ośrodkiem Poszukiwań Twórczych w Strzelewie, Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu) jak i międzynarodowym (projekty realizowane m.in. z Teatrem Stella Polaris z Norwegii, ośrodkami w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, na Ukrainie, w Peru, w Stanach Zjednoczonych, obecnie także z Odin Teatret z Danii). Lider Ośrodka Teatralnego, od 2012 roku działającego we własnej siedzibie w Goleniowie, gdzie realizowane są cykliczne działania programowe kierowane przede wszystkim do społeczności lokalnej (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy) , a jednocześnie promujące wielokulturowość – Teatr Brama co roku przyjmuje wolontariuszy w ramach programu EVS, dzięki czemu Goleniów stał się jednym z ważnych ośrodków wolontariatu europejskiego

fot. Eduardo
fot. Eduardo