Józef Szkandera

 

Mam czas. Działam niestandardowo i nieprojektowo. Nie wyznaczam celów, próbuję stwarzać warunki, w których ludzie czują się bezpiecznie i mogą zaspokajać swoje potrzeby. Buduję relacje z szacunkiem dla partnerów, ich potrzeb i emocji. Nie zmuszam innych do robienia tego, na czym mi zależy.

 

Pracować, jako animator kultury rozpocząłem w roku 1976, w Teatrze Laboratorium Jerzego Grotowskiego, we Wrocławiu.

 

Moje ważniejsze autorskie działania:

PLACCAI (Public Libraries as Centers of Culture And Information) realizowane w Polsce i Szwecji w latach 1998-99; „Skąd jesteśmy?” - kilkadziesiąt spotkań, zorganizowanych od 2000 roku dla lokalnych społeczności w Polsce i Rosji; „Art & partnership as a way of personal development for children and youth” - z wolontariuszami EVS w gminie Gietrzwałd w latach 2003-09; „Miasto mówi”- realizowane od roku 2012 m.in. w Szczecinie, Białymstoku