dr hab. Maciej Kowalewski

(rocznik 1977) - socjolog, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorem książki "Protest miejski" (Kraków 2016), wspólnie z Anną Królikowską był współredaktorem tomów "Miasto i sacrum" (Kraków 2011) i "Transforming Urban Sacred Places in Poland and Germany" (Baden Baden 2016). Lokalnym twórcom i lokalnej kulturze przygląda się badawczo od dłuższego czasu - jest m. in. współautorem badania "Nowe role środowisk twórczych: pracownicy socjalni, terapeuci, doradcy" (Szczecin 2015), finansowanego z programu Obserwatorium Kultury. 

Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i DAAD. Prowadził badania m. in. w Hamburgu (Archiv des Hamburger Instituts für Sozialforschung) i Glasgow (Glasgow Caledonian University). Gra na basie w zespole Mizeria. Ma w dorobku także tom wierszy pt. Cztery litery: zima (Łódź 2013).