Czy Kowalski naprawdę potrzebuje żelazka z nawilżaczem? – czyli Jak rozpoznać potrzeby społeczności lokalnej? Przygotowanie do konkursu EKDUS.

 

Jednym z najtrudniejszych zadań, jakie stoi przed wnioskodawcami w ramach programu EKDUS i Bardzo Młoda Kultura, to rozpoznanie i zdefiniowanie potrzeb społeczności lokalnych, na które planowana inicjatywa ma odpowiedzieć. Załóżmy, że Pan Kowalski z naszej okolicy, na pytanie czego najbardziej potrzebuje w tym momencie? odpowie: super żelazka z nawilżaczem. Pozornie neutralne życzenie, po głębszej analizie odkrywa nam, że tak naprawdę ów Kowalski potrzebuje poczuć się zadbany, elegancki czy zauważony. Żelazko jest jedynie narzędziem do osiągnięcia tego efektu. Owszem, skutecznym, ale nie jedynym i niekoniecznie najlepszym. Trudność tej sytuacji polega na rozpoznaniu prawdziwych potrzeb i narzędzi do ich zaspokojenia.

Temu właśnie służyły warsztaty przeprowadzone w minioną sobotę, 3 lutego. Prawie 20 osób wzięło udział w specjalnej sesji przygotowującej do złożenia wniosku w konkursie programu EKDUS - Edukacja Kulturowa Dla Umiejętności Społecznych - zachodniopomorskiej edycji programu Narodowego Centrum Kultury pod nazwą Bardzo Młoda Kultura 2016-2018. Warsztaty prowadzone przez cenionego specjalistę w tej dziedzinie - Marka Sztarka oprócz oczywistych zagadnień zapoznających z regulaminem konkursu grantowego, zasadami realizacji i rozliczania inicjatyw, najwięcej czasu poświęciły na zapoznanie się z narzędziami i metodami diagnozowania potrzeb środowiska lokalnego oraz sposobami komunikacji w społeczności lokalnej.

Na konkretnych przykładach projektów już zrealizowanych w Polsce uczestnicy mogli przyjrzeć się ich doświadczeniom i przedyskutować: Jak przygotowywać się do działań z zakresu edukacji kulturowej? Jak dobierać i stosować adekwatne do zamierzeń techniki, narzędzia i metody? Jak informować o prowadzonych działaniach (słowo, fotografia, film, media społecznościowe)? Jak przygotować wniosek na konkurs grantowy w programie EKDUS?

Następnym krokiem programu EKDUS w naszym województwie będą kolejne warsztaty zaplanowane na 23, 24 i 25 marca. Pierwszy termin składania wniosków na konkurs o dofinansowanie inicjatyw mija 6 kwietnia.

Maciek Łukaszewicz