Marek Kościółek - Darłowo - 10 - 11 sierpnia 2016

Kilkanaście osób z Darłowa od 10 do 11 sierpnia wzięło udział w warsztatach w ramach projektu EKDUS. Warsztaty prowadził Marek Kościółek. Razem z nim uczestniczył w warsztatach wieloletni jego współpracownik Marcin Pławski.

Marek Kościółek podkreślał na warsztatach istotę budowania relacji w grupie, a także współodpowiedzialność za drugiego człowieka. To przez teatr uczymy się razem współistnieć i tworzyć światy, które dla nas są ważne. To bardzo istotne w teatrze autorskim, którego Marek Kościółek od ponad 15 lat jest liderem.

Dlatego celem warsztatu była przede wszystkim aktywność jego uczestników, która miała wykreować swój własny świat poprzez zbudowanie zespołu. To nadrzędne zadanie wynikało przede wszystkim z działań, które Kościółek konsekwentnie próbował nakreślać. Wiele aspektów własnych obserwacji, spostrzeżeń świata, a także uważne przyglądanie się sobie i partnerom, to elementy warsztatu lidera Teatru Krzyk. Ważne, by mierzyć się z własnymi lękami, kreować światy z ludźmi, z którymi przyjdzie Wam pracować i próbować bronić tego, co ważne dla grupy, jako ludzi, którzy ja tworzą – mówił m.in. do uczestników Marek Kościółek.

Wiele rzeczy podczas warsztatu odbywało się przez zabawę. To w warsztacie Marka Kościółka jest istotnym elementem kreacji siebie w grupie. To także umiejętność spotkania z rzeczywistością, w której żyję i próba jej zdefiniowania przez teatr. Intuicja, o której Kościółek mówi, że jest nieodzowną towarzyszką teatru autorskiego prowadzi do kreacji zbiorowej i uczy współodpowiedzialności za świat, w którym żyję.

Przez te dwa dni warsztatu grupa osób z Darłowa poznała więcej swoich barw. Odkryła znaczenie bycia w grupie i odpowiedzialności za partnera, gdyż działań na partnerstwo w warsztacie Kościółka było wiele z różną intensywnością. Relacje, które uczestnicy doświadczali przez zabawę wprowadzały aspekt poznawczy, relaksacyjny, ale przede wszystkim uczyły kreacji zbiorowej. Warsztat Kościółka przez swoją intensywność, zmienność, a także wyczuwalne aspekty żaglowania konwencjami teatralnymi pozwolił uczestnikom poznać metody pracy w teatrze autorskim. Wyzwolił energię i pozwolił na wiele ciekawych obserwacji dotyczących samego siebie i ludzi, z którymi przyszło pracować. W końcu uczestnicy otrzymali tak potrzebne narzędzia do pracy w swoich grupach.

 

MK