W kwietniu wałecka grupa twórców Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych i Twórczych EWA oraz RUMOR uczestniczyła w warsztatach teatralno-muzycznych. Reżyserka Agata Dyczko zapoznała uczestników z elementami pracy nad świadomością ciała, improwizacją teatralną, budowania grupy, praktycznego zastosowania strategii teatralnej i dramowej w pracy z grupą. Drugą część warsztatów prowadził muzyk Wojciech Kurek, zapoznając animatorów z pracą nad rytmem, podstawami koordynacji wokalno-rytmicznej, rytmów nieparzystych i podziałem grup w relacjach polirytmicznych. Warsztatowicze wzięli udział w zajęciach, o których wiedza jest niezbędna w codziennych kontaktach, poprawiających interakcje z ludźmi. Zdobyta wiedza nabyta podczas warsztatów znacznie poprawiła  i wzbogaciła kompetencje wałeckich animatorów działań kulturowych i społecznych. Wspólnie spędzony czas w miłej, serdecznej i rodzinnej atmosferze zaowocował poprawą relacji, zacieśnieniem więzi i nawiązaniem nowych przyjaźni.Takie działania pozwalają wszystkim rozwijać się i dostosować do realnych potrzeb rozwoju do realnych potrzeb własnych i środowiska naszego miasta i otaczającej nas społeczności.
Janina Bezler